Categories:

I en värld där data är lika värdefull som guld, är förmågan att effektivt hantera information avgörande för varje organisations framgång. Vi introducerar stolt vårt affärsområde salesacceleration.se senaste tillskott av onboarding- och utbildningsprogram: Information Management Acceleration Program

Ett banbrytande initiativ designat för att utrusta dagens och morgondagens säljare och konsulter med de verktyg och kunskaper som krävs för att navigera i informationens komplexa landskap.

Bakgrund

Bakgrunden till programmet är att det finns många utmaningar för företagare och ledare när det gäller att utveckla sin organisation för att effektivt sälja och leverera lösningar inom Information Management. Utmaningar som i regel kan knytas till kunskapsgap hos medarbetarna, både vad gäller affärsförståelse och hur man ska agera som konsult eller rådgivare för att skapa kundvärde som kan omvandlas till intäkter och lönsamhet. 

Återkommande utmaningar som återförsäljaresäljare och konsulter inom Information Management lösningar upplever är utdragna försäljningscykler, lägre volymer än förväntat, och svårigheter att uppnå uppsatta försäljningsmål samt att konvertera nedlagd tid till fakturerad tid. 

Vårt program är utformat för att ta itu med dessa utmaningar genom att transformera konsulter och konsultativa säljare till  affärsdrivande experter inom Information Management (IM).

För Vem Är Programmet?

Oavsett om du är en ny säljare som söker snabbstarta din karriär, en erfaren konsult som vill fördjupa dina kunskaper, eller en ledare som strävar efter att förbättra ditt teams produktivitet, är detta program för dig.

Skräddarsytt för Framgång

Det sex veckor långa programmet kombinerar digitala lärarledda sessioner, självstudier och praktiska uppgifter för att säkerställa en djupgående förståelse och färdighet i att sälja mjukvaror och rådgivning inom informationshantering. Från att förbättra kundrelationer till att maximera lönsamheten, är programmet utformat för att ge deltagarna en konkurrensfördel i den digitala ekonomin.

Programmet är indelat i tre moduler, var och en utformad för att täcka olika viktiga aspekter av affärsprocessen, från kundförståelse till expertis i informationshantering.

I Modul 1 fokuserar vi på att förstå kunden på djupet, kunden i programmet är avgränsat till aktiebolaget. Vi går igenom kundens behov av informationshantering, företagets struktur och ledningens informationsbehov. Genom att djupdyka i dessa områden, utrustar vi deltagarna med kunskapen att effektivt identifiera och möta de specifika behoven hos varje kund, vilket är avgörande för att bygga långsiktiga och framgångsrika relationer.

I Modul 2 fokuserar vi på att utveckla affärsmannaskap, samt att förfina deltagarnas färdigheter inom sälj- och konsultprocessen. Denna modul syftar till att bredda deltagarnas förståelse för affärsdynamiken och stärka deras förmåga att driva och utveckla konsultativa affärer, från första kontakt till avslutad affär.

I Modul 3 koncentrerar vi oss på processen från förstudie till utförande, med särskilt fokus på informationshantering. Deltagarna får lära sig att navigera genom projektens olika skeden, utveckla strategier för informationshantering och tillämpa bästa praxis för att leverera resultat som överträffar kundens förväntningar.

Vill Du veta mer?

Besök www.salesacceleration.se för att läsa mer om programmet. Har du specifika frågor om programmet kontakta Peter Jankevics, peter@cidido.com, +46(0)761279300

08-724 24 22