Bakgrund

Många företag brottas med utmaningar kring hanteringen av leverantörsfakturor och attestprocesser.

Denna återkommande process involverar ofta manuell granskning av fakturor, matchning mot inköpsorder och godkännanden, vilket kan vara tidskrävande och felbenäget.

Problem som ofta uppstår inkluderar förseningar i betalningsprocesser, svårigheter med att spåra fakturastatus, risken för felaktiga betalningar på grund av manuell hantering, samt utmaningar med att upprätthålla compliance och interna kontrollfunktioner.

Dessa frågor leder inte bara till ineffektivitet och ökade operativa kostnader utan kan även påverka företagets relationer med dess leverantörer och övergripande finansiella hälsa.

Anysys: En Introduktion

Effektivisera med Innovativ Teknik

Anysys erbjuder en molntjänst för företag som söker effektiv fakturahantering. Genom dess webbaserade system, inklusive Invoice och Core, möjliggörs granskning, kontering, matchning, och attestering av leverantörsfakturor med direkt export till ekonomisystemet.

 • En unik funktion är inköpsordermatchning, vilket starkt förenklar avstämning mot faktisk leverans och automatiskt hanterar avstämningar såsom priser och antal, vilket kan spara betydande tid för företag med inköpssystem.
 • En centraliserad datahantering inom Sveriges gränser garanterar snabb och enkel tolkning av fakturor med automatisk hantering av ändringar i layouter.
 • Arkivfunktionen underlättar återsökning för anställda utan direkt åtkomst till ekonomisystemet, vilket breddar tillgängligheten och förenklar interna processer.

Denna lösning erbjuder fördelar som ökad effektivitet, minskade administrativa kostnader, och förbättrad kontroll över fakturaprocessen. För dess användare innebär detta snabbare genomloppstider, minskad risk för fel, och en mer sömlös integration mellan inköp och fakturahantering.

Anysys: Funktioner

Effektivisera med Innovativ Teknik

Invoice

Invoice är ett användarvänligt webbaserat fakturahanteringssystem med arkiv som adderas till ditt ekonomisystem. Det gör det enkelt att bland annat granska, kontera, matcha och attestera leverantörsfakturor. När fakturorna är godkända exporteras de direkt till ekonomisystemet. Givetvis följer fakturabilden med och ger dig full kontroll hela vägen.

 • Inläsning
 • Granskning & Registrering
 • Inköpsordermatchning
 • Kontering, Granskning och Attest
 • Export & Arkivering

Core

För dig som endast har behov av att granska och registrera fakturor är Anysys Core ett bra alternativ för enkel ankomstregistrering. När fakturan är importerad och tolkad finns den direkt tillgänglig för granskning. Efter godkännande exporteras den till ekonomisystemet. Enklare blir det inte.

 • Inläsning
 • Granskning & Registrering
 • Export & Arkivering

Document

Med Anysys Document kan du tolka och automatisera flöden för alla typer av dokument. Läs in och indexera allt från interna dokument till kundordrar och fraktsedlar. Kontakta oss för mer information om Anysys Document.

Inköpsordermatchning

Tillägget inköpsordermatchning underlättar avstämning och kontroll av dina leverantörsfakturor mot faktisk leverans. Du kan enkelt matcha inlevererade varor, eller skapa inleverans när fakturan hanteras. Med automatisk avstämning av bland annat priser och antal, samt en filtreringsfunktion för en tydlig överblick.

 • Inläsning & Matchning
 • Korrigeringar & Tillägg
 • Export & Arkivering

Insikter

Här finner du våra senaste artiklar med insikter från våra verksamhetsområden. 

I takt med den digitala transformationen har information och data blivit värdefulla […]
Information kallas ofta för ”det nya guldet”. Det är inte bara en […]
I en värld där digital transformation är avgörande för varje företags överlevnad […]

Några Av Våra Partners