Ska du skapa lönsam tillväxt för ditt företag?

Börja med att identifiera dina styrkor och svagheter och förstå din marknad. Utveckla sedan en tillväxtstrategi som fokuserar på värdeskapande, kundupplevelse och mätning av resultat. Tålamod och en långsiktig strategi är nyckeln till att bygga upp ett företag som kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt över tid.

Vår mission

 Att skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder så att de kan växa med lönsamhetVi är ett team av konsulter med enastående erfarenhet av affärer, försäljning och teknik.

Vårt team har arbetat med olika branscher och kunder genom åren och vi har en djup förståelse för vad som krävs för att bygga upp en framgångsrik verksamhet.

Vi förstår vikten av att förstå marknadstrender, teknologiska framsteg och kundbehov för att kunna ta fram lösningar som hjälper våra kunder att växa och bli mer lönsamma.

Med vår erfarenhet och expertis kan vi hjälpa våra kunder att ta smartare affärsbeslut, skapa konkurrensfördelar med digitala tillgångar och ta sin verksamhet till nästa nivå.

Vad vi gör

Öka efterfrågan
med digitala tillgångar 

Vi är specialister på att hjälpa företag att bygga en imponerande digital närvaro genom att utveckla deras digitala tillgångar och skapa en strategisk plan som genererar nya kunder och möjligheter.

Få mer gjort med säkrad kvalitet, automatisera och digitalisera affärerna

Med vår hjälp kan företag frigöra tid och resurser  och öka kvaliteten genom att automatisera manuella processer, förbättra informationshanteringen och flödet av arbetsuppgifter i organisationen.

Bli bättre på att sälja, konvertera fler leads till affärer 

Vi hjälper företag att höja ribban i konkurrensen genom att utveckla och stärka teamet. Vi fokuserar på affärsmannaskap och säljkompetens för att maximera resultatet.

Insikter

Här finner du våra senaste artiklar med insikter från våra verksamhetsområden. 

När organisationens delar samverkar

är framgång
oundviklig

Det går nog få förbi att idag byggs många av de största näringslivsframgångar på digitala plattformar där människor, processer och information samverkar. 

För att stärka organisationens konkurrenskraft ska man integrera resurser med dess processer och öka förmågan att nyttja den ständigt växande mängden information och data.

Ett samspel där tekniken snabbt kan anpassas till förändringar på marknaden så att man till fullo kan dra nytta av digitaliseringens, transformationens och automationens alla fördelar.

MÄNNISKOR

PROCESSER

INFORMATION

Ett par ord från våra kunder

Inget är så viktigt som kundens upplevelse 

We hired CIDIDO as a partner for our IT procurement and we were very impressed by their professionalism and expertise. CIDIDO helped us negotiate the best terms and prices for our equipment and software needs, and they also provided valuable advice. Their represenatative was always responsive, courteous and reliable throughout the project. We highly recommend them for any business that needs a trusted partner in IT solutions.

IT Manager

Leading experts in

Environmental Governance

”Jag har genomfört ett antal workshops för att analysera och utvärdera vår nuvarande försäljningsprocess. Det är tydligt vilken erfarenhet och kunskap som vår kontakt har, och jag tar med mig flera värdefulla insikter som kommer att implementeras i vårt säljteam och garanterat förbättra konvertering och resultat.”

Head of sales

SaaS B2B

”Ett brinnande engagemang i ämnet och ett väl förberett material gör kursen intressant och relevant”

Sales manager

B2B Sales

”Utbildningen får högsta betyg. Detta är den bästa säljutbildningen som jag har deltagit på”

Account manager

B2B Sales