Vår Vision

Vi är experter på digital transformation, där vi stärker företags konkurrenskraft och möjliggör hållbar tillväxt och acceleration. Genom att skapa skräddarsydda digitala lösningar, strävar vi efter att revolutionera sättet företag opererar på, främja deras framgång och hjälpa dem att forma framtiden.

Vår Affärsidé

Vår affärsidé är att skräddarsy digitala lösningar, genom att kombinera innovativ teknik med en djup förståelse för varje kunds unika behov, syftar vi till att förbättra deras konkurrenskraft, optimera deras arbetsprocesser och påskynda deras tillväxt och utveckling.

Genom vårt engagemang för kvalitet, innovation och kundtillfredsställelse, strävar vi efter att forma framtiden och vara en betrodd partner för varje företag vi samarbetar med.

Vår Arbetsmetodik

Tillsammans med våra kunder analyserar och definierar vi strategi och taktik för att maximera effekten av digitaliseringen.

Vi identifierar arbetsprocesser och arbetsuppgifter som lämpar sig att digitalisera och automatisera.

Vi rekommenderar starta litet och skapa nytta – först en uppgift, en process, sen avdelning, ett affärsområde och med tiden så läggs fler till. 

Vår Kvalitetspolicy

Vi är engagerade i att leverera högkvalitativa digitaliseringslösningar till våra kunder. Vår kvalitetspolicy utgör grunden för vårt engagemang för att uppnå och överträffa kundernas förväntningar genom kontinuerlig förbättring, innovation och en passion för kvalitet i allt vi gör.

Vår kvalitetspolicy omfattar följande principer:

 1. Kundfokus: Våra kunders behov och förväntningar är centrala för allt vi gör. Vi strävar efter att förstå deras verksamhetsutmaningar och mål för att leverera skräddarsydda digitaliseringslösningar som överträffar deras förväntningar.
 2. Ständiga förbättringar: Vi strävar ständigt efter att förbättra våra processer, produkter och tjänster för att uppnå och bibehålla en hög kvalitetsnivå. Genom att regelbundet utvärdera och anpassa våra metoder och verktyg säkerställer vi att vi är på den tekniska och metodiska framkanten inom digitalisering.
 3. Experter inom området: Vårt team består av kompetenta och erfarna specialister inom digitalisering och teknik. Vi investerar i vår personals kompetensutveckling för att säkerställa att de har de färdigheter och kunskaper som krävs för att leverera högkvalitativa lösningar.
 4. Samarbete och kommunikation: Vi främjar en öppen och transparent kommunikationskultur både internt och externt. Genom att samarbeta nära med våra kunder och andra intressenter säkerställer vi att vi har en gemensam förståelse för projektets mål och att vi arbetar mot samma mål.
 5. Efterlevnad av krav och standarder: Vi följer noggrant gällande lagar, förordningar och branschstandarder för att säkerställa att våra lösningar uppfyller alla krav och att vårt arbete utförs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
 6. Kundnöjdhet: Vi strävar efter att kontinuerligt mäta och förbättra kundnöjdheten genom att aktivt lyssna på feedback från våra kunder och agera på deras synpunkter för att säkerställa att vi fortsätter att leverera värde och överträffa deras förväntningar.

Denna kvalitetspolicy är en central del av vår verksamhetskultur och vägleder oss i vårt dagliga arbete för att säkerställa att vi levererar digitaliseringslösningar av högsta kvalitet till våra kunder. Vi strävar efter att vara det självklara valet för företag som söker pålitliga och innovativa partners för sin digitala transformation.


Vår Miljöpolicy

Vi tar vårt ansvar att minimera vår miljöpåverkan och främja hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet. Genom att anta en proaktiv inställning strävar vi efter att vara en förebild inom vår bransch och bidra till en bättre och mer hållbar värld för framtida generationer.

Vår miljöpolicy omfattar följande grundläggande principer:

 1. Resurseffektivitet: Vi strävar efter att använda våra resurser så effektivt som möjligt för att minimera avfall och utsläpp. Genom att optimera vår användning av energi, vatten och material minimerar vi vår miljöpåverkan och bidrar till att bevara naturresurserna.
 2. Minskning av utsläpp: Vi är engagerade i att minska våra utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar genom att använda miljövänliga teknologier och processer. Vi strävar efter att kontinuerligt minska vår klimatpåverkan och uppmuntra till hållbara transport- och arbetsmetoder. Ett exempel på detta är att vi aktivt använder elbilar i vår fordonsflotta för att minska våra koldioxidutsläpp.
 3. Återvinning och avfallshantering: Vi främjar en kultur av återvinning och avfallshantering för att minimera vår miljöpåverkan. Genom att återanvända, återvinna och korrekt hantera vårt avfall strävar vi efter att minska vårt fotavtryck och främja en cirkulär ekonomi.
 4. Hållbara inköp: Vi prioriterar inköp av miljövänliga och hållbara produkter och tjänster för att minska vår påverkan på miljön och stödja företag som delar vår vision om hållbarhet.
 5. Utbildning och medvetenhet: Vi utbildar och informerar kontinuerligt våra anställda om vikten av miljöskydd och hållbarhet samt uppmuntrar dem att bidra till våra miljömål både på och utanför arbetsplatsen.
 6. Ständig förbättring: Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda genom att fastställa och övervaka tydliga mål och mätbara indikatorer. Genom regelbunden utvärdering och uppföljning säkerställer vi att vi ständigt arbetar mot att minska vår miljöpåverkan.

Denna miljöpolicy är en integrerad del av vår företagskultur och vägleder oss i vårt arbete för att minimera vår miljöpåverkan och främja hållbarhet i allt vi gör. Vi är fast beslutna att agera som en ansvarsfull samhällsmedborgare och att göra vårt bästa för att skydda och bevara vår planet för framtida generationer.


Vår Historia

Vår historia präglas av en passion för digital transformation och en vilja att hjälpa företag att uppnå sin fulla potential. Grundat av Peter Jankevics, med en gedigen bakgrund på Canon där han framgångsrikt hjälpt organisationer att implementera digitala lösningar för intelligent informationshantering, har vårt företag sina rötter i en stark erfarenhet av att driva förändring och skapa affärsmöjligheter.

Bolagets tillväxtresa tog fart 2023 när Peter Jankevics beslutade sig för att satsa fullt ut på att bygga upp ett företag som kunde adressera det behov han såg inom marknaden.

Ett behov som har sin grund i Peters egna erfarenheter från att ha haft ledande positioner både som leverantör och som kund/beställare i digitaliseringsprojekt. I dessa roller har han inte bara varit säljare eller köpare, utan aktivt drivit digitaliseringen av flera företags processer, vilket gett honom en sällsynt förståelse för de tekniska och affärsstrategiska aspekterna av digitaliseringsprojekt.

Vår vision är tydlig, att vara en partner för företag som strävar efter digitalisering och affärsacceleration.

Vår slogan, ”digitalisera med oss”, är en tydlig markör för vår strävan att vara ledande inom detta område.

Vår strävan är att frigöra resurser från rutinuppgifter och skapa ett arbetsklimat där företag kan fokusera på värdeskapande uppgifter och uppnå framgång.

Vi är fast övertygade om att kombinationen av teknologi och kompetens kan skapa fantastiska möjligheter för företag att växa och utvecklas. Vårt mål är att vara en innovativ samarbetspartner för våra kunder och skapa verkligt värde i deras verksamheter. Med en stark tro på möjligheterna som digitaliseringen erbjuder ser vi fram emot att fortsätta vår resa mot en framgångsrik och hållbar framtid tillsammans med våra partners och kunder


Peter Jankevics, VD & Grundare

076 – 127 93 00 

peter@cidido.com

Kontakta oss, vi är bara ett klick bort!