Personal & HR Perspektivet

Digitalisera HR arbetet

Digitalisering inom personalavdelningen är avgörande för att möta dagens snabba arbetsliv och förväntningar från medarbetare.

Det erbjuder effektivitet genom automatisering av tidskrävande processer som exempelvis rekrytering, onboarding/offboarding och löneberäkningar vilket frigör tid för strategiskt HR-arbete och personlig interaktion.

Med digitala verktyg för dataanalys kan personalavdelningen få djupare insikter i medarbetarnas prestationer, engagemangsnivåer och behov, vilket möjliggör mer informerade beslut.

Digitalisera Processerna 

Digitalisering transformerar HR-processer, möjliggör självbetjäning för anställda och frigör tid för nyckelpersoner såväl inom organisationen som personalavdelningen.

Den främjar sammanhållning i distansarbete genom digital kommunikation och samarbete. Den kortar tiden från ny medarbetare till produktiv kollega med strukturerad onboarding. 

Dessutom stärker digitalisering efterlevnaden av lagar och skydd av data, gör HR mer dynamisk och medarbetar centrerad.


Dags Att Digitalisera?

Kontakta Oss Här

Eller Ring Oss På

08 – 724 24 22

12

Återkommande Områden för Digitalisering inom HR

 Akthantering

Digitala lösningar för hantering av personalakter, samla allt om en medarbetare på en plats, alltifrån anställningskontrakt, anställningslogg, personliga dokument, klädstorlek för arbetskläder och prestationsevalueringar.

Arbetsmiljöarbete

Digitala lösningar för systematiskt arbetsmiljöarbete säkrar efterlevnad genom checklistor, riskbedömningar, och incidentrapportering.

Dokumenthantering och arkivering

Lösningar för att automatisera, skapa, distribuera, lagra och hantera dokument och viktig information på ett säkert sätt.

ersättningar & Lön

Digitalisering av löneadministrationen för att automatisera löneberäkningar och skapa transparens mellan medarbetaren och bolaget.

Internkommunikation

Verktyg för att förenkla och effektivisera kommunikationen inom organisationen, som chattprogram och intranät.

Kompetensutveckling och utbildning

Plattformar för e-lärande som erbjuder onlinekurser och utbildningsprogram för medarbetarnas utveckling och karriärvägledning.

Medarbetarengagemang och välmående

Plattformar och appar för att öka medarbetarengagemanget, till exempel genom undersökningar, hälsoprogram och sociala nätverksfunktioner.

ONboardinG & Offboarding

Digitalisering av onboarding och offboarding förbättrar medarbetarupplevelser och effektiviserar processer. Onlinekurser, e-signering, virtuella möten och digitala checklistor underlättar introduktion och avslut. Dessa åtgärder leder till smidigare övergångar, tidsbesparing och ökat engagemang.

Prestationshantering och feedback

Digitala verktyg för att sätta upp, spåra och utvärdera medarbetarprestationer samt hantera regelbunden feedback och utvecklingssamtal.

Rapportering och analys

System för att samla in, analysera och rapportera HR-data för att underlätta beslutsfattande baserat på insikter om t.ex. personalomsättning, medarbetarnöjdhet och rekryteringseffektivitet.

Rekrytering och anställning

Digitalisera rekryteringsprocessen, inklusive jobbannonsering, ansökningshantering, urvalsprocesser och intervjuer (t.ex. med videosamtal). Användning av AI för att screena CV och ansökningar kan också effektivisera processen.

Tidrapportering och närvarohantering

System för digital tidrapportering och närvarohantering som automatiserar tidrapporter och semesteransökningar, samt förenklar schemaläggning.

Insikter

Här finner du våra senaste artiklar med insikter från våra verksamhetsområden. 

I takt med den digitala transformationen har information och data blivit värdefulla […]
Information kallas ofta för ”det nya guldet”. Det är inte bara en […]
I en värld där digital transformation är avgörande för varje företags överlevnad […]

Dags Att Digitalisera?

Kontakta Oss

kontaktformulär
Iframe med länk
ring Oss

08 – 724 24 22

Några Av Våra Partners