Vår definition – SÄLJPROCESS

En systematiserad säljprocess är avgörande för att uppnå framgång i försäljningen.

Genom att ha en väldefinierad och strukturerad process kan säljteamet effektivt leda prospekt genom varje steg i köpprocessen, från att bygga relationer till att stänga affären.

En systematiserad säljprocess ger också möjlighet att spåra och mäta försäljningsresultat, identifiera framgångsfaktorer och optimera försäljningsstrategier.

 En systematisk approach till säljarbetet hjälper säljteamet att fokusera på vad som fungerar och förbättra vad som inte fungerar.

Utöver det ger en systematiserad säljprocess en enhetlig och professionell framtoning för företaget. Prospekts och kunder upplever det som mer tillförlitligt och trovärdigt när försäljningsrepresentanterna följer en standardiserad process och erbjuder en konsekvent upplevelse.

Sammanfattningsvis är en systematiserad säljprocess en viktig grundsten för försäljningsframgång. Det ger företaget möjlighet att öka försäljningen, spåra och mäta resultat samt förbättra kundupplevelsen.

Att investera i utbildning av säljare är en av de mest värdefulla åtgärderna ett företag kan vidta för att öka försäljningen och förbättra kundupplevelsen.

Vad vi kan hjälpa er med

Analys

Vi hjälper våra kunder att analysera optimal kundprofil utifrån tillväxt och lönsamhetsperspektiv.

Strategi & Taktik

Vi hjälper våra kunder att definiera strategi och taktik för att bearbeta dessa kundgrupper.


Utbildning

Vi hjälper våra kunder att höja nivån på affärsmannaskapet genom att tillföra expertis inom komplex försäljning. 

Digitala utbildningsprogram

Vi utvecklar och skapar kundanpassade onboarding och säljutbildningsprogram med digitalt systemstöd.

Vad tycker våra deltagare?

Ett par omdömen från våra deltagare i Sales Acceleration Program

”Denna enskilda utbildning har gett mig mer än samtliga andra utbildningar bolaget haft sedan jag började för 10 år sedan.”


Senior Key Account Manager, Deltagare Sales Acceleration

”Bra innehåll med allt ifrån att förstå hur ett bolag är uppbyggt till vad det är som driver en inköpare till att göra en affär”

Pre-sale Consultant, Deltagare Sales Acceleration

”Enkelt o förståeligt för en enkel människa även med mångårig erfarenhet, man kan alltid lära sig något nytt samt bli påmind om saker som glöms bort ”

Key Account Manager, Deltagare Sales Acceleration