Bakgrund

Våra onboarding- och utbildningsprogram har utvecklats som en lösning på de utmaningar man ofta möter när man säljer produkter- och tjänster, leder ett bolag, ska utveckla ett team, omvandla nya kollegor till produktiva medarbetare eller inspirera erfarna kollegor att tillämpa nya strategier för att säkra framtiden och det i regel samtidigt som man har ett resultatansvar.

Det är lätt att hamna i prioriteringar där det ena går före det andra, vilket snabbt kan leda till problem.

Våra program är utformade för att lösa denna problematik och säkerställa att man inte behöver göra avkall på varken onboarding-processen, individuell utveckling eller resultatet i affärsverksamheten.

Varje program består av noggrant utvalda moduler, som tillsammans täcker en omfattande kunskapsbas och ett urval av beprövade verktyg. Dessa har genom åren bidragit till att utbilda och utveckla många säljare och konsulter till att bli framgångsrika inom sitt område.

Vi har valt att skapa utbildningsprogram som är lämpliga för bolag som driver konsultativa säljprocesser där fokus är på skapa kundvärde och inte sälja på pris.

Genom en kombination av inspirerande föreläsningar, praktisk teori och realistiska uppgifter kommer vi att fokusera deltagarna på att utveckla sin och bolagets affärspipeline.

Vi vet att med prestation i fokus och kunskapen på plats kommer resultatet att öka.

Salesacceleration: En Introduktion

Accelerera Er Försäljning

Programmen är skapade för säljare, konsulter och företagsledare som vill öka sin försäljning och antalet konsultuppdrag, förbättra kundrelationer och maximera lönsamheten genom effektiva och konsultativa affärsprocesser.

Det ger nya och erfarna medarbetare de verktyg de behöver för att effektivisera säljarbetet, stimulera samarbete och maximera affärsresultaten.

Programmet är utvecklat som ett svar på den utmaning många företag möter: att effektivt onboarda och utveckla sina säljare och medarbetare inom B2B-försäljning.

Det finns ofta en brist på en strukturerad och enhetlig metod för att säkerställa kvalitén i denna avgörande process. I många fall hamnar ansvaret på den närmsta chefen, som samtidigt måste hantera sina vanliga arbetsuppgifter. Denna splittring av fokus kan tyvärr leda till att onboarding och utbildning inte ges den uppmärksamhet de behöver.

För att framgångsrikt utveckla både nya och erfarna medarbetare är det nödvändigt att koncentrera sig på återkommande moment såsom; Introduktion till företagets kultur och rutiner, Kunskap om produkter och tjänster, förståelse för säljprocessen och de verktyg som används, tydliga mål och förväntningar, tillgång till mentorskap och coaching, integration inom teamet och genomförande av praktiska övningar.

Försäljning, som är ett av de äldsta yrkena, liknar en matematisk formel där rätt agerande vid rätt tillfälle ofta leder till framgångsrika prestationer. Vårt program introducerar en konsultativ säljmetodik, vilket skapar en gemensam plattform för kunskap inom B2B-försäljning. Denna metodik är applicerbar oavsett produkt eller tjänst så länge företagets fokus är på att skapa värde för kunden och inte sälja på pris.

Programmet pågår i 6 veckor och kombinerar ledarledda digitala sessioner, självstudier via vår digitala utbildningsplattform, och praktiska uppgifter som diskuteras i samband med varje modul. Denna metodik syftar till att förbereda deltagarna för att bli produktiva säljare med ett starkt fokus på konsultativ försäljning.

Salesacceleration: Program

Skapa Förutsättningar För Prestation

Sales Acceleration Program

Programmet är utformat för att skapa en solid grund inom försäljning, affärsmannaskap och affärsstrategi för alla deltagare. Det ger nya och erfarna medarbetare de verktyg de behöver för att effektivisera säljarbetet, stimulera samarbete och maximera affärsresultaten.

Information Management Acceleration Program

Programmet är skapat för säljare, konsulter och företagsledare som vill öka sin försäljning av Information Management lösningar och konsultuppdrag, förbättra kundrelationer och maximera lönsamheten genom effektiva och konsultativa affärsprocesser.

Insikter

Här finner du våra senaste artiklar med insikter från våra verksamhetsområden. 

I takt med den digitala transformationen har information och data blivit värdefulla […]
Information kallas ofta för ”det nya guldet”. Det är inte bara en […]
I en värld där digital transformation är avgörande för varje företags överlevnad […]

Några Av Våra Partners