En av de mest grundläggande aspekterna inom företagsverksamhet är avtalshantering. Att etablera välutformade avtal i affärsrelationer lägger grunden för långsiktig hållbarhet och framgång. Det är därför anmärkningsvärt att många företagare överlåter ansvaret för avtalsutformning helt till sina säljare och medarbetare, ofta utan ett adekvat systemstöd som kan garantera kvalitativt utformade avtal.

Vi tar farväl av manuella fel och undermåliga avtal när vi hjälper våra kunder att omfamna digitala lösningar för att skapa, hantera och maximera värdet av sina avtal. Visserligen har de flesta av oss stött på digital signering, men vi står fast vid att man kan optimera betydligt mer än bara själva signaturprocessen om man betraktar alla moment med en ny och förbättrad synvinkel.

I den här artikeln kommer vi att belysa flera områden där digitalisering inom avtalsområdet kan ge en överlägsen fördel och accelerera företagets försäljnings- och orderprocess. .

1. Systemstöd för kvalitativa avtal

Att skapa kvalitativa avtal är grundläggande för varje framgångsrik affärsrelation. Genom att använda systemstöd för avtals skapande kan företag strukturerat bygga avtal med noggrannhet och effektivitet. Dessa system erbjuder mallar, riktlinjer och fördefinierade villkor som säkerställer att inga viktiga punkter förbises. Resultatet blir avtal som är tydliga, rättvisa och minimerar risken för framtida tvister.

2. Digital signering och accelererad ledtid

I en tid när avtal behöver slutföras snabbt kan digital signering vara en räddning. Genom att använda säkra verktyg för digital signering kan avtal undertecknas elektroniskt, vilket eliminerar behovet av att skriva ut, skicka med post och vänta på fysiska signaturer. Detta förkortar avtalsprocessen från dagar till timmar och möjliggör snabbare affärstransaktioner.

3. Transformera hela processen: offert-avtal-order genom digitala arbetsprocesser

Den traditionella vägen från offert till avtal till order kan vara tidskrävande och ineffektiv. Genom att införa en sömlös digital arbetsprocess kan företag enkelt konvertera en godkänd offert till ett avtal och sedan till en order med några få klick. Detta minskar risken för mänskliga fel och förkortar den totala cykeltiden. Det som många inte är medvetna om är hur snabbt och smidigt man kan övergå från manuell hantering till en digital process med hjälp av dagens tillgängliga verktyg. Dessutom kan man fortsätta använda sina befintliga mallar, mallar som vi kan hjälpa er att förbättra och göra digitalt smarta för användning i era arbetsflöden.

4. Säker arkivering och förbättrat samarbete

Genom digital avtalshantering blir arkivering en självklarhet som sker helt utan behov av manuellt arbete. Alla avtal och relaterade dokument kan digitalt arkiveras och struktureras för enkel åtkomst och hantering. Dessutom underlättar digitala plattformar samarbete genom att tillåta flera användare att samtidigt granska och redigera dokument, vilket eliminerar fördröjningar och förbättrar kommunikationen.

5. Effektiv arbetsfördelning och automatiserad orderprocess

Genom digitala verktyg kan arbetsuppgifter enkelt fördelas mellan teammedlemmar, med tydliga checklistor och tidsfrister. Orderprocessen kan också automatiseras, vilket minskar risken för fel och möjliggör snabbare bearbetning av order.

6. Rationalisering av manuellt arbete och avtalsdetaljer

Vi säger bye, bye till manuellt knappande av samma information, om och om igen. Det tråkiga och tidskrävande manuella knappandet av detaljer i varje avtal och order kan ersättas med automatiserade lösningar. Genom att integrera system eller återanvända data kan företag enkelt hämta och infoga relevanta uppgifter i varje avtal som sedan förs över till orderprocessen, vilket sparar tid och minskar risken för felaktigheter. 

7. Realtidsavtalskontroll för ökad översikt

Med digitala avtalshanteringssystem kan företag enkelt övervaka statusen för varje avtal i realtid. Detta inkluderar spårning av avtalsvärden, löptider, återkommande intäkter och andra viktiga affärsindikatorer. Det ger en djupare insikt i affärsprocessen och möjliggör snabba beslut baserade på aktuell information.

8. Säkerställ åtaganden: spåra och påminn för optimal affärsprestation

Dessutom erbjuder dessa system möjligheten att spåra och påminna om uppgifter som är knutna till specifika avtal, med en checklista och attester i ett digital arbetsflöde säkerställs att inga betydelsefulla åtaganden förbises. Genom att eliminera risken för kontraktsbrott och försäkra att alla nödvändiga åtgärder genomförs i rätt tid, kan företag optimera sina affärsrelationer och trygga en kontinuerlig intäktsström.

I en era där tid är pengar och precision är nyckeln till framgång, är digitalisering av avtalshantering ett strategiskt drag som kan ge företag en konkurrensfördel. Genom att använda systemstöd för att skapa kvalitativa avtal, införa digitalsignering för snabbare processer, optimera arbetsflöden och samarbete samt dra nytta av kontrakts bevakning i realtid, kan företagare revolutionera sättet de hanterar avtal på. 

Vill du också säga adjö till manuella fel och säkra dina intäkter med den kraftfulla fördelen av digital avtalshantering? Tveka inte, kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vår expertis och teknologi kan ta ditt företag till nästa nivå. Din framgång väntar – låt oss guida dig dit genom den smidiga och effektiva världen av digitala processer.

08-724 24 22