Arbetar du med HR och befinner dig i en arbetsmiljö karakteriserad av en komplex vardag fylld med en myriad av personalrelaterade frågor och ärenden? Balanserar du ständigt mellan att hantera nuvarande personalfrågor samtidigt som du navigerar genom kontinuerliga processer av rekrytering, onboarding, offboarding och löpande medarbetarutveckling?

Då är det dags att utnyttja digitaliseringens kraft för att frigöra värdefull tid i din vardag.

Personalavdelningen är ett exemplariskt område för investeringar i digitalisering givet dess ofta återkommande och strukturerade arbetsuppgifter och processer. Det betyder att eftersom HR-arbetet ofta innebär att hantera liknande uppgifter om och om igen, så är den viktiga delen att göra varje uppgift så effektiv som möjligt med hjälp av digitala verktyg.

Med rätt stödsystem så kan en HR-avdelning ha fokus på individer och det aktuella ärendet framför att behöva ha fokus på det manuella utförandet av arbetsuppgifterna. 

Nyckeln till framgång i digitaliseringen av HR arbetet ligger i att implementera ett system som strukturerar uppgifter och processer, fungerande som en brygga mellan medarbetare inom HR och övriga avdelningar, chefer och medarbetare inom organisationen. Genom att implementera ett heltäckande digitalt personalsystem kan organisationer säkerställa en miljö som är både strömlinjeformad och effektiv, samtidigt som den framhäver en medarbetare vänlig atmosfär och underlättar samarbete. 

Nyckelaspekter av Digital HR-Transformation

I den följande artikeln tar vi upp möjligheter inom HR som vi har erfarenhet och expertis av att leverera och hjälpa företag och dess medarbetare att implementera för att kunna hålla fullt fokus på att utveckla individerna och maximera organisationens prestation över tid.

Digitala Personalakter

Skippa hängmappar, pärmar och gemensamma eller personliga mappar och inför en digital personalakt för att effektivisera hanteringen av information rörande medarbetare och minska hanteringstiden genom att införa en digital process som löper som en röd tråd genom medarbetarens hela livscykel från rekryt, anställd och därefter. Från att ansökan kommer in till att personen är anställd så kan uppgifter och processer digitaliseras och ske automatiskt där allt samlas i en digital personalakt. 

Förenklad Dokumenthantering

Säg hejdå till tröttande manuell dokumenthantering på HR-avdelningen! Hur ofta har du eller dina kollegor upplevt besväret med att skapa avtal och medarbetare dokument för hand? 

Den här metoden bär inte bara med sig en bunt av nackdelar, utan stjäl även värdefull tid och energi som istället kan investeras i era medarbetare. Föreställ dig en vardag där dina rutiner inte bara är smidiga, utan också digitala och effektiva. Den nuvarande manuella processen är inte bara tidskrävande utan öppnar också dörren för misstag, särskilt när ett icke-standardiserat dokument används som grund, vilket därmed riskerar att sprida inkorrekt information. Upplev istället en verksamhet där teknologi minimerar både tidsåtgång och felmarginal!

Genom att implementera automatiserade lösningar för skapande och distribution av avtal och övriga dokument digitalt, reduceras behovet av manuell hantering betydligt. Dessutom möjliggör detta en centralisering av lagring och åtkomst för alla dokument, vilket inte bara förhöjer spårbarhet och säkerhet utan även förenklar efterlevnad av lagar och förordningar, exempelvis GDPR.

Minska Antalet System

Har du någonsin känt att det är en utmaning med de många olika systemen på HR-avdelningen? Du är inte ensam om du upplevt att du måste mata in samma information i flera olika system – en process som inte bara är tidskrävande, utan som också innebär att samma uppgift måste underhållas, uppdateras och kanske till och med raderas på flera ställen.

Men tänk om det fanns ett bättre sätt? Genom att investera i en plattform som erbjuder centraliserad datahantering kan du dramatiskt minska behovet av att joggla mellan olika system. Att integrera eller konsolidera system där liknande data matas in, minskar inte bara dubbelarbete utan också höjer datakvaliteten. Tänk dig enklare arbetsdagar med större effektivitet och noggrannhet i ditt arbete – det är fullt möjligt!

Onboarding Processen

Kan du vara säker på att er onboarding-process alltid genomförs på ett likvärdigt sätt och med konsekvent hög kvalitet, för att skapa optimala förutsättningar för era nya talanger att prestera sitt yttersta i sina nya roller? 

Utan ett dedikerat systemstöd, som säkerställer att uppgifter inte bara blir utförda utan också kommuniceras med rätt budskap, blir en konsekvent och effektiv onboarding-process en omöjlig uppgift.

Upptäck kraften i digitala checklistor och skapa en sömlös onboarding för varje ny kollega. När du och dina chefer ska välkomna nya stjärnor till teamet, hur underlättar ni processen för dem? Föreställ dig en start där varje ny medarbetare smidigt guidas genom onboarding-processen både för individerna och dennes chef, med tydliga och enkla steg som säkerställer att ingenting faller mellan stolarna. Vad sägs om att även erbjuda online-utbildningar och virtuella rundturer? Introducera dina nya kollegor till organisationen på ett välkomnande och stödjande sätt, rakt från deras första dag.

Ständig Utveckling och Inspirerande Ledarskap

Gör dig redo att ta ditt team till nästa nivå med en fokuserad satsning på medarbetarutveckling, engagerande samtal och riktad coachning!

Bilda en kultur av ständig utveckling och tillväxt med hjälp av digitala lärresurser! Tänk dig en arbetsplats där varje medlem ständigt blomstrar genom tillgång till digitala utbildningar och kompetensutvecklande initiativ, vilka är anpassade efter just deras unika behov och ambitioner. Hur skulle det se ut om varje individ fick de resurser och den kunskap de behöver för att nå sin maximala potential?

Skapa en miljö där medarbetarsamtal inte bara är en formalitet utan en djupgående process som ger riktig växtkraft! Genom att införa digitalt stöd för regelbundna och strukturerade medarbetarsamtal och feedback, skapar du en arena där varje person verkligen blir sedd och hörd. Hur kan du stärka varje medlem i ditt team genom att lyfta fram deras styrkor, identifiera områden för tillväxt och stödja deras professionella resa?

En Enklare Vardag med Digitala Processer och Rutiner

Har du någonsin önskat att hanteringen av närvaro, sjukanmälningar, ledighetsansökningar och VAB-anmälningar kunde vara lite enklare? Tänk dig en vardag där dessa viktiga men ofta tidskrävande uppgifter blir enkla att hantera, med hjälp av tydliga och smidiga digitala lösningar. Genom att digitalisera dessa processer garanterar vi inte bara snabbhet och effektivitet, utan också minskar risken för fel och misstag. Dessutom så blir det enkelt att samarbeta och följa upp vid månadsrapportering av arbetstider. 

Säkra Din Offboarding Process

När en medarbetare lämnar företaget, hur smidig och säker är din offboarding-process då? Föreställ dig en bekymmersfri övergång med digitala checklistor och automatiserade påminnelser, som säkerställer återlämning eller utköp av företagstillgångar som datorer, telefoner och inte minst avslut av licenser och användarkonton. Dessutom, tänk dig att enkelt kunna arkivera och hitta all relevant information och dokumentation om den avslutande anställningen, alltid tillgänglig för framtida referens. Gör offboarding-processen till en smidig och trygg resa, både för dig och den avslutande medarbetaren, med kraften av digitalisering av processen. 

Skalbarhet och Effektivitet

Har du övervägt hur din HR-avdelning kan anpassas smidigt till företagets skiftande behov? Föreställ dig en teknologisk lösning som enkelt kan skala upp eller ner, alltid redo att stödja ditt team, oavsett om företaget växer eller drar ner på takten.

Och tänk om effektivitet inte bara var ett buzzword, utan en konkret del av din vardag? Skapa en HR-avdelning där teknologi och digitala processer verkligen fungerar för dig, underlättar ditt arbete och säkerställer att ärendehantering alltid är smidig och effektiv, även när ärendevolymen skjuter i höjden. Gör ditt team redo att möta framtiden med kraftfull, skalbar och effektiv HR-teknologi. 

5 Snabba för Att Komma Igång med Digital HR

Nedan delar vi en rekommenderad process för att komma igång med digitaliseringen inom HR. 

  1. Behovsanalys:

Identifiera de områden där digitalisering behövs mest (rekrytering, onboarding, dokumentation, osv.) Utvärdera befintliga system och identifiera gapen mellan nuvarande och önskad situation.

  1. Val av Rätt Teknologi:

Undersök olika digitala HR-system på marknaden. Välj en lösning som bäst uppfyller organisationens unika behov och är skalbar för framtida utveckling.

  1. Implementering:

Skapa en stegvis plan för implementering, inklusive tidslinje och ansvarsfördelning.

Genomför en pilotfas, där systemet testas i en mindre skala för att identifiera eventuella problem och utmaningar.

  1. Utbildning och Stöd:

Säkerställ att alla HR-medarbetare och ledare är välutbildade i det nya systemet.

Tillhandahålla support och resurser för att hjälpa anställda att anpassa sig till nya digitala verktyg.

  1. Utvärdering och Optimering:

Samla in feedback från medarbetare och HR-personal om systemets funktionalitet och användarvänlighet. Gör regelbundna uppföljningar och justera systemet baserat på feedback och uppmätta resultat för kontinuerlig förbättring.

Sammanfattning

I en arbetsmiljö präglad av omfattande och ständigt återkommande HR-relaterade uppgifter och processer, som spänner från rekrytering till medarbetarutveckling, finns en oanvänd potential i digitaliseringen för att effektivisera och förenkla arbetet. 

Nyckeln till framgångsrik digital transformation inom HR innebär implementering av teknologiska lösningar som strukturerar uppgifter, centraliserar datahantering och möjliggör en smidig övergång mellan olika arbetsprocesser – allt från digitala personalakter till automatiserad dokumenthantering och digitala checklistor för on- och offboarding-processer. Att säkerställa en konsekvent och effektiv onboarding-process, minska antalet system och använda automatiserade lösningar för dokumenthantering, är exempel på områden där digitaliseringen skapar märkbar effektivitet och kvalitetsförbättring. Inte minst frigör digitala processer tid och energi som istället kan investeras direkt i medarbetarna, stärka kulturen av ständig utveckling, samt stödja inspirerande ledarskap genom att göra administrativa processer mer strömlinjeformade och skalbara.

Känner du igen dig? För att förverkliga dessa möjligheter i din HR-avdelning, och därmed skapa mer tid och resurser för det mest värdefulla – människorna i organisationen – behöver du en partner som förstår både teknologin och de mänskliga aspekterna av HR-arbetet. 

Ta steget mot en digitaliserad och människocentrerad framtid tillsammans med oss! 

Kontakta oss nu för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig att navigera genom den digitala transformationen och frigöra din fulla potential.

08-724 24 22