Vår definition – Digital transformation

Digital transformation är en process där företag utvecklar sina affärsmodeller, processer och teknik för att utnyttja möjligheterna som digital teknik erbjuder. 

Digital transformation handlar om att optimera hur företaget gör affärer genom att använda digitala verktyg och teknologier för att effektivisera processer, förbättra kundupplevelsen och skapa nya intäktsströmmar

Digital transformation kan innebära allt från att automatisera manuella processer och använda molntjänster till att implementera Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI) för att öka effektiviteten och förbättra beslutsfattandet.

Det handlar också om att utveckla nya produkter, tjänster och arbetssätt som utnyttjar digital teknik och som möter behov och förväntningar på ett bättre sätt. Varför jobba manuellt och tidskrävande om det kan förenklas och automatiseras? 

En viktig del av ett projekt inom digital transformation är att ha en tydlig strategi och ledarskap på plats som kan driva förändringen i organisationen. Vi är inte mer än människor och vi behöver bli guidade genom förändring. Har företaget en kultur av innovation och öppenhet för nya teknologier och förändringar i arbetssättet desto lättare går det att införa de digitala möjligheterna. 

Digital transformation ökar effektiviteten, förbättrar användarupplevelsen och skapar nya möjligheter att utveckla innovativa produkter och tjänster.

Vad vi kan hjälpa er med

IT/Molntjänster

Våra konsulter har gedigen IT bakgrund med alltifrån hårdvara till mjukvara. Vi kan molntjänster som O365 och Workspace och erbjuder skräddarsydda lösningar och support, vilket möjliggör ökad samarbetsförmåga, effektivitet och flexibilitet för företaget.

Informationshantering

Vi hjälper er att säkra företagets data och information. Nyckeln till att förbättra beslutsfattandet, öka produktiviteten och minska kostnaderna är att organisera och utnyttja företagets information, data och dokument på ett effektivt, hållbart och intelligent sätt.

Automatisera processer

Vi hjälper er att automatisera processer så att ni kan öka effektiviteten, minska kostnaderna och minska risken för fel genom att eliminera manuellt arbete och automatisera rutinmässiga uppgifter. Därmed kan medarbetarna fokusera mer på värdeskapande arbete.

Förändringsledning

Vi hjälper er att förbereda och genomföra nödvändiga förändringar på ett smidigt och effektivt sätt genom att använda planering, kommunikation och engagemang för att minska motstånd och öka anpassningsförmågan i en ständigt föränderlig affärsvärld

Insikter

I en värld som ständigt utvecklas och digitaliseras, är det hög tid […]
Arbetar du med HR och befinner dig i en arbetsmiljö karakteriserad av […]
Leder du ett framgångsrikt företag som tillhandahåller tjänster av hög kvalitet? Oavsett […]