Vår definition – Digitala tillgångar

Digitala tillgångar är data och information som finns i digital form och som har ett ekonomiskt värde. Det kan inkludera allt från hemsida, domäner, bilder, videor, ljudfiler, programvara, sociala mediekonton, etc. Digitala tillgångar kan också vara immateriella tillgångar som patent, varumärken och upphovsrättsskyddade verk.

Digitala tillgångar som hemsidor, landningssidor och sociala media är effektiva kanaler för företag att nyttja för att öka synlighet, marknadsföra produkter och tjänster, bygga kundrelationer, öka försäljning och konkurrenskraft. 

Vill man få fler kunder och göra fler affärer så ska man utveckla sina digitala tillgångar. 

Sätt fart på de digitala tillgångarna med vår hjälp och stärk den digitala närvaro, förbättra er hemsida, landningssidor, sociala media och implementera vårt systematiska tillvägagångssätt som säkrar flödet av nya kunder och möjligheter.

Är det dags att uppdatera hemsidan? Vill ni skapa mer synlighet för era produkter & tjänster? Vill ni få mer leads och öka försäljningen?

Vad vi kan hjälpa er med

 Hemsida som tjänst

Vi erbjuder ”hemsida som tjänst” (Website as a Service, WaaS), en modell där ett företag hyr en färdigbyggd hemsida från oss. En kostnadseffektiv, snabb och bekväm lösning för företag som vill ha en professionell hemsida utan att behöva hantera utveckling, underhåll och support på egen hand. Välj vilken tjänstenivå ni vill ha utifrån vad ni vill ha hjälp med. 

Leads som tjänst

Vi erbjuder ”leads som tjänst” (Leads as a Service, LaaS), en modell där företag hyr en eller flera färdigbyggda landningssidor från oss. Landningssidor med ett fokuserat budskap i er nisch, optimerat för er målgrupp, med anpassad design samt spårbarhet kommer ni generera besökare som kan konverteras till leads och nya affärer av era säljare.

Annonsering

Våra konsulter med mångårig erfarenhet av annonsering på internet och sociala medier hjälper er gärna med att komma igång att annonsera med sökord och målgrupps urval på Google, Linkedin, Facebook och Instagram mfl.